Navigace

Obsah

Podrobné informace připravujeme:

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost:

Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Objemová hmotnost
[%] [MJ/kg] volně ložená
    [kg/m3]
Poleno (měkké dřevo) 0 18,56 355
10 16,4 375
20 14,28 400
30 12,18 425
40 10,1 450
50 8,1 530
Dřevní štěpka 10 16,4 170
20 14,28 190
30 12,18 210
40 10,1 225

Pozn.: Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.
 

Sesychání dřeva

Čerstvé dříví má poměrně vysoký obsah vlhkosti. Při vysychání ztrácí dříví mnoho vlhkosti a trvá tak dlouho, dokud není dosažena vlhkost dřeva odpovídající vlhkosti okolního vzduchu. Při odevzdávání (a příjmu) vlhkosti se za určitých předpokladů mění objem a tvar. Materiál sušený na vzduchu v oblastech s mírným podnebím dosahuje řádově 18-20% vlhkosti, v tropických oblastech je však o něco nišší. Mnoho způsobů konečného zpracování vyžaduje umělé vysušení dřeva v sušárně, aby se vlhkost dále zredukovala.

Sesychání z čerstvého stavu do stavu 12% vlhkosti

 

Tangenciální %

Radiální %

velmi malé

méně než 2,5

méně než 1,0

malé 

2,5-4,0

1,0-2,0

střední 

4,0-5,5

2,0-3,0

velké 

více než 5,5

více než 3,0

 

Hustota dřeva

Vlastnosti jednotlivých druhů dřevin výrazně závisejí na jeho hustotě. Ovlivněny jsou zejména pevnost, tvrdost, otěr, opracovatelnost a schnutí. Druhy s nižší hustotou jsou měkčí, méně pevné a mají menší životnost. Velmi těžké druhy (tj. druhy dřevin s vysokou hustotou) vykazují velmi vysokou míru pevnosti, tvrdosti a přirozené životnosti.

kg/m³ při 12-15% vlhkosti

velmi lehké

do 350

lehké

350-450

mírně středně těžké

450-575

středně těžké

575-725

těžké

725-900

velmi těžké

nad 900

Pevnost dřeva

Pevnost jednotlivých druhů dříví může být hodnocena pomocí různých kritérií, včetně tuhosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu, pevnosti v ohybu a odolnosti vůči nárazu. Pevnost závisí na druhu dříví, jakosti (přítomnosti vad) a obsahu vlhkosti. Klasifikace je pouze informativní a není určena k účelům výpočtu meze pevnosti a namáhání při zpracování. Jsou-li používány způsoby vrstvení - např. při výrobě překližek, lamel, vrstvených materiálů apod. - jsou vlastnosti jako pevnost obvykle zlepšovány, neboť vliv vad je tak minimalizován.

modul pružnosti N/mm²

velmi vysoká

19 a více

vysoká

14-19

střední

11-14

středně nízká

9-11

nízká

méně než 9