Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

 LISTNATÁ SMĚS

 
obsahuje
 
 

BUK, DUB, JASAN, JAVOR, HABR,

BŘÍZA, JILM, LÍPA,

 

TOPOL, OLŠE a další
zkrátka všechny dřeviny, které nemají jehličí, ale listy
poměr jednotlivých dřevin není stanoven
– nejčastěji se jedná o dub, buk, břízu
 
popis některých dřevin:
 
DUB (quercus)
Popis:                strom listnatý, široce rozvětvený
Barva dřeva:       běl nažloutlá až světlehnědá, jádro světle až tmavěhnědé; zřetelná hranice mezi letokruhy i hranice mezi jarním a letním dřevem
Původ:               Evropa
Výška stromu:     v dospělosti 35 m
Trvanlivost:         pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanlivějším dřevinám
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře se suší a obtížněji
Využití:               využití na vodní stavby, ke stavbě lodí, v nábytkářství, v řezbářství, soustružnictví,
                          na rozmanité konstrukce, na parkety, prahy, schody, sloupy
Hmotnost suché: 680 kg/m3
Tvrdost:             67,5 MPa
 
BUK (fagus silvatica)
Popis:                strom listnatý, tvar široce rozložitý, plody nažky
Barva dřeva:       narůžovělá, nahnědlá až červenohnědá (pařené dřevo červeně zbarvené),
                         u starých stromů častá nepravá jádra, letokruhy poměrně zřetelné
Původ:               střední Evropa až Kavkaz
Výška stromu:     v dospělosti 30 m
Trvanlivost:         méně trvanlivé a málo odolné proti biotickým činitelům
Opracovatelnost: dobře se impregnuje, paří, moří, hůře se suší (má sklon k tvorbě trhlin a borcení)
Využití:               zpracování dřeva (suchá destilace, buničina, k výrobě dřevotřískových a dřevovláknitých
                         desek); používá se také jako konstrukční materiál, při výrobě dopravních prostředků,
                         dřevěných doplňků strojů, na výrobu drobných předmětů (knoflíky, hračky, cívky, hole)
                         a drobného nářadí, někdy i pažeb k loveckým zbraním
Hmotnost suché:  685 kg/m3