Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

 

TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VYHRÁLA SPOLEČNOST

SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec, IČO 62508831

 

Tato Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení byla dne 23.9.2014 zaslána pomocí "Datových schránek" těmto společnostem:
ŠIMEK proficentrum s.r.o., Klatovy, IČO 25247301
Dřevo-produkt SV, s.r.o., Znojmo, IČO 25513389
Forest Meri s.r.o., Brno, IČO 26274485
SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec, IČO 62508831
AGRO-PROFI s.r.o., Praha, IČO 27442900

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

 

  1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

 

Nákup technologie pro výrobu palivového dřeva

      

 

 

2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

 

Zadavatel:

TOPTE DŘEVEM, s.ro.

Statutární zástupce:

Karel Váleček, jednatel

Sídlo:

Jezerní 6, 434 01 Most – Souš

IČ:

287 47 585

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky (ve věcech technických i smluvních):

Karel Váleček, jednatel

Telefon:

+420 731 620 640

E-mail:

valecek@topte-drevem.cz

 

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku – ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ – zadáváno dle § 25 a § 38 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.

 

                                                                                                                       

 V Mostě,  dne  22.9.2014           

 

 

……………………………………………………………………………………

                  Karel Váleček,  jednatel