Navigace

Obsah

Palivové dřevo se většinou měří a přejímá v prostorových mírách.

 
Základní jednotka dříví je 1 mneboli plnometr (plm) neboli kubík představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této jednotce by jste sice koupili dřeva nejvíce, ale palivové dřevo se takto nedodává, protože je to z praktického hlediska nemožné.
 
Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr ROVNANÝ (prmR), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je značně drahé, je nutno jej promítnout do ceny a kvalita skládání velmi ovlivňuje skutečné množství dřeva.
 

Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství je prostorový metr SYPANÝ (prms), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.
Proč jsme zvolili jednotku prostorového metru SYPANÉHO? Náhodné sypání je spravedlivé a hlavně levné, takže nejsme nuceni do cen dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání.