Navigace

Obsah

Terminologie a pojmy: výtah

Dřevo: lignin a celulózu obsahující substance mezi dření a kůrou stromu nebo keře
Dříví: dřevo v podobě stojících nebo pokácených stromů
Kulatina: pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi
Kuláč: poleno s tloušťkou 7 cm a více (bez kůry)
Kuláček: poleno s tloušťkou od 3 cm do 6 cm (bez kůry)
Štěpiny: po délce rozštípnuté poleno
Bez kůry (b.k.): výraz používaný v souvislosti s termínem pro měření,  který označuje měření, jež nezahrnuje tloušťku kůry
Čepová tloušťka (ČP) (průměr): tloušťka měřená na tenkém konci (čepu)
Čerstvé dřevo: dřevo, které dosud nevyschlo na bod nebo pod bod nasycení vláken
Vlhkost: hmotnost vody ve dřevě vyjádřená v procentech hmotnosti absolutně suchého dřeva
Trhlina: rozdělení dřeva podél vláken
Suk: část větve obrostlá dřevem
Plíseň: práškový nebo vláknitý porost na povrchu dřeva, který se může  vyskytnout ve vlhkém prostředí
Hluboké napadení hmyzem: matečné, larvální chodby, výletové otvory vyskytující se v dříví; do dříví zasahují do hloubky dřeva přes 3 mm
Hluboká trhlina: trhlina zasahující do dříví do hloubky přes 10 mm
Hniloba: rozklad dřeva houbami nebo mikroorganismy vedoucí k jeho změknutí, významné ztrátě hmotnosti a pevnosti a často i ke změně textury a barvy
Kůra: vnější ochranná vrstva kmene a větví stromu
Letokruh: přírůstková vrstva odpovídající růstovému období jednoho roku
Lýko: vnitřní kůra přiléhající ke kambiu

 

Palivové dříví      
KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO VI. JAKOSTNÍ TŘÍDY, PALIVOVÉ DŘÍVÍ
CHARAKTERISTIKA
Zpracovává se ze všech jehličnatých a listnatých dřevin.
Napadá při výrobě jako výmět. Vyrábí se jako rovnané
dříví. Dodává se v kůře.
Dovolují se prakticky všechny vady.
Suky
dovolují se
Trhliny
dovolují se
Vady růstu
dovolují se
Vady způsobené houbami                                                        
dovolují se s výjimkou trouchnivosti a hniloby takového
stupně, při níž se dříví při běžné manipulaci rozpadá
Napadení hmyzem
dovoluje se
Ostatní neuvedené vady
dovolují se
ROZMĚRY
 
Min. čep b.k.
3 cm
Max. čelo b.k.
30 cm,
silnější nutno rozštípnout
Min. délka
0,15 m